Bild

Det här är Green Innovation Park

Tio minuter söder om Uppsala centrum ligger Green Innovation Park. I det 200 000 kvm stora området samlas företag, forskare och entusiastiska entreprenörer som driver den gröna näringen framåt.

Tänk dig en plats där du kan utveckla dina idéer och knyta kontakter med andra som också vill samverka och på så sätt bidra till en hållbar framtid. En plats där akademi, näringsliv och offentlig sektor drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika. I september 2016 invigdes Green Innovation Park en grön företagspark som gör innovationsmiljön i Ultuna tillgänglig för alla. På området finns idag ett 40-tal företag, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är även nära till Uppsala universitets verksamheter vid Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt Centrum för att nämna några.

En plats för innovation och företagande

I Green Innovation Park finns ett varierat fastighetsbestånd som passar både stora och små verksamheter, tjänstebolag och producerande företag. På området finns också gott om service och mötesplatser och det planeras för en omfattande utbyggnad av bostäder i området. Genom SLU och SVA får du tillgång till toppmodern forskningsinfrastruktur och möjlighet till samverkan lokalt och internationellt. Som företagare på området kommer du också att kunna nyttja SLU:s lokaler för möten och konferenser. Allt detta i en fantastisk parkmiljö med gott om träningsmöjligheter, caféer och restauranger.
 
Green Innovation Park är en gemensam satsning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus med stöd från Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun och Europeiska Unionen.

 

  

Green Innovation Park, vision 2025