Bild

Green Innovation Park

Tänk dig en plats där du kan utveckla dina idéer och knyta kontakter med andra som också vill samverka och på så sätt bidra till en hållbar framtid. En plats där människor, akademi och näringsliv drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika.

Välkommen till Green Innovation Park!

Green Innovation Park ligger på SLU:s campusområden och är parken för nyfikna människor. Vi erbjuder en innovationskultur där människor och företag förväntas skapa innovationer för en hållbar framtid. Med ena benet i akademin och det andra i företagsvärlden vill vi skapa de bästa förutsättningarna för olika kompetenser att mötas och stimulera varandra till nya upptäckter och samarbeten. 

Green Innovation Park är en gemensam satsning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus med stöd från Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun och Europeiska Unionen.