GIP-medel för samverkan

GIP-medel för samverkan är pengar som företag i Green Innovation Park kan söka för att påbörja ett samarbete med en forskare vid SLU.

För att kunna söka medel måste företaget ha ett behov av en kunskap som forskaren besitter för att kunna vidareutveckla sitt företag. Effekten av projekten förväntas på sikt hjälpa företaget att växa.

Förutsättningar

 • Utgå från företagets behov
 • Ömsesidighet i projektet
 • Forskaren ska vara anställd vid SLU
 • Företaget får inte ha annan EU-finansiering som överstiger 200 000 Euro de senaste 3 åren 

Krav

 • Pengarna ska användas till projekt, förstudie eller forskartid i företaget.
 • Företaget bidrar med egen tid och ev. pengar utifrån överenskommelse.
 • Rapport skrivs och lämnas till Green Innovation Park efter avslutat projekt.
 • I rapporten finns beskrivet hur samarbetet ev. ska fortsätta.
 • Projektet ska vara avslutat senast 30 november 2018.

Ansökan

 • Ni kan skicka in din ansökan fr.o.m. 1 september - 30 oktober 2017.
 • Har ni inget forskarkontakt? Ta kontakt med oss så hjälper vi er.
 • Ladda ner vår mall nedan och fyll i er ansökan, max 2 A4-sidor. Ansökan ska vara underskriven av både företagare och forskare.
 • Ifylld ansökan skickas till greeninnovationpark@slu.se eller lämnas in i Växthuset, Ulls väg 29C.

 

Ladda ner ansökan

 

Frågor angående ansökan besvaras av Sara Brännström, sara.brannstrom@slu.se eller 018-67 30 01

Välkommen med dina ansökan!