Vi som redan är på plats

Solenergi, miljöteknik och naturliga bekämpningsmedel. I Green Innovation Park är en grönare framtid den gemensamma nämnaren för både företag, forskare och student-
er. Cirka tjugo företag finns på plats i dagsläget och fler är på väg. Många är värld- sledande inom sitt område medan andra befinner sig i uppstartsfasen – mitt i språnget mot att förverkliga sin dröm. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med cirka tusen forskare och tvåtusen studenter är etablerade sedan länge. I deras forsknings- och undervisning- slokaler träffar du världsledande agronomer, veterinärer, landskapsarkitekter och civilin- genjörer. Ett stenkast bort finns SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, med expertkom- petens inom veterinärmedicin. Kunskapsbredden på området är något alldeles extra.

”Skulle jag boka möten med alla kompetenser som finns här skulle det ta ett halvår. Nu träffas man informellt varje dag – på gymmet, cafékön eller vid busshållplatsen”