Bild

Toppmodern forskningsinfrastruktur

Laboratorier, databaser och odlingsytor – i Green Innovation Park kan ditt företag utvecklas med stöd av toppmodern forskningsinfrastruktur vid SLU och SVA.

Att befinna sig i en kreativ kunskapsmiljö skapar goda förutsättningar för framgång. Som företagare i Green Innovation Park har du möjlighet att nyttja utrustning, metoder och expertis vid SLU och SVA. Här bedrivs världsledande forskning inom många områden – allt från virus och mikrober till växter, djur, natur och landskapsarkitektur.

Allt från laboratoriemiljöer till biobanker

Forskningsinfrastrukturen i området är omfattande. Här finns bland annat möjligheteter till cellodling, växtodlingsfaciliteter, laboratorieutrustning, NMR, avancerad veterinärmedicinsk teknik och en forskningsanläggning för lantbruksdjur. En djurbiobank och databaser av olika slag finns också tillgängliga. Under hösten 2015 kommer det fullständiga utbudet av forskningsinfrastruktur finnas tillgängligt på webbplatsen och från och med januari 2016 går det att hyra in sig i ett stort antal facliliteter. 


Vill du veta mer om Green Innovation Parks forskningsinfrastruktur?
Kontakta: Sara Brännström