Bild

En plats att bo och leva på

På sikt ska Green Innovation Park inte bara vara en plats för företagande, forskning och innovationer – utan även en plats att leva och bo på.

I nuläget finns ett flertal studentbostäder på området och det finns planer på att bygga 1500 nya bostäder i både hyres- och ägandeform. Det finns även många platser för rekreation, inte minst Årike Fyris och Kunskapsparken.

SUSbo

Stiftelsen Ultuna Studentbostäder förvaltar två studentbostadsområden, Gälbo och Kronåsen, som båda är belägna i direkt anslutning till SLU.

Ultuna trädgårdsstad

I Bäcklösa planerar Besquab för mer än 200 bostäder under namnet Ultuna trädgårdsstad.

Uppsalahem bygger i Östra Bäcklösa

Östra Bäcklösa berikas med 700 hyresrätter, arbetet med de 224 första lägenheterna pågår.

Kunskapsparken

Parken är en demonstrationsanläggning och undervisningsplats för forskare och studenter vid SLU, men är också en plats för rekreation och inspiration som är öppen för alla.

Parken är 9 000 kvadratmeter stor och uppdelad efter fyra olika teman: staden, trädgården, odlingen och Ullbo Woodland Garden. Här finns stadsträd, olika markbeläggningar, perenner, häckar, experimentodlingar, ett pedagogiskt rosarium och växter som katsura, magnolia, rododendron och skuggperenner.

Årike Fyris

Landskapet som sträcker sig längs Fyrisån från Kungsängsbron till Flottsund kallas Åriket. Åriket omfattar Fyrisån och åsen samt intilliggande skog, åker-, ängs- och betesmarker. Hela området har mycket höga natur- och kulturmiljövärden och är även ett viktigt rekreationsområde.