28 sept: LRF Mälardalen - Gröna näringars betydelse för samhällsutvecklingen

Invigning av Green Inspiration Hour 

LRF Mälardalen inviger konceptet Green Inspiration Hour onsdagen den 28 september. LRF Mälardalens uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i regionen. De berättar här om sin övertygelse och drivkraft att arbeta med de gröna näringarnas samhällsbetydelse.

Anmäl dig här.